PARALLEL

Filmed for: Berlin Fashion Film Festival
Date: 2015
Work: Pre-production. Production. Post-production.

Executive producer: Dasha Rubinshtain
Director: Gregory Marchenko
1st AD: Nikita Kvasnikov
DoP: Alex Barsuk
1st AC: Alexandr Snizhko
Production designer: Dasha Rubinshtain
Edit: Alex B. & Gregory M.
Colorist: Marina Tkachenko
Retouch: Artur Pass
Music composer / SFX: Dmitriy Snizhko
Stulist: Ekaterina Nikitina
Mua: Dasha Taivas, Tanya Borscheva, Vladislava Chornoshtan
Hair stulist: Natalka Kapustina, Xenia Kuzich

CAST
Anna Ovsyannikova
Olga Garnaga
Alina Ejikova
Marina Omarova
Alena Derevyanko
            PM Management

Vanya Schigolov
Illia Kanischev
Dina Naroditskaya
Alika Kozlova
Masha Chanina
Katya Kubareva
Marina Pomonarenko
            STARSYSTEM Kiev

Milena Lobko
Anastasia Krol
Olya Mihaylyuchenko
Marina Maruschak
                KModels

Elya Laskova
                L-Models

Tanya Serbina
Nastya Kazantseva
Dasha Polishchuk
              1 mother agency

Valera Topal
Katro Zauber
Mark Sergeevych
Nikita Kvasnikov
Yura Hurich
Ganna Savchuk

Spacial THANKS
Dim Romas
Ilya Volodin
Kristina Zaharchuk
Artem Strembitsky
Oliks Kardash
Dmitry Trush

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *